content top

2% Zamestnanci v roku 2015

2% Zamestnanci v roku 2015

Ak ste zamestnanec a podávate si žiadosť o vykonanie zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti ….. svojmu zamestnávateľovi, nezabudnite na bod VII. Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 …. To potvrdenie budete potrebovať koncom marca, začiatkom apríla aby ste mohli poukázať klubu 2% z dane.   POZOR v linkách je odkaz na minuloročné tlačivá, v tohtoročných bude “za...

Čítať ďalej

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2015

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2015

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 19.12.2015 v Červeníku (anonymizovaná verzia) Dňa 19.12.2015 o 14:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava. Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 19 členov z 36, pričom...

Čítať ďalej

Účasť na brigádach v roku 2015

Účasť na brigádach v roku 2015

Aktuálna účasť na brigádach v roku 2015 je tu (kliknite pre plnú veľkosť): POZOR v tomto roku sa počítajú hodiny. Na výročnej členskej schôdzi v minulom roku sme si schválili, že každý člen má povinnosť odpracovať na brigádach 3 hodiny ročne. Za chýbajúce hodiny sa platí pokuta 6,67€ za hodinu. ZŤP a dlhodobo PN nemusia brigádovať, dôchodci nad 65 rokov majú limit 1,5 hodiny ročne pokiaľ to ich...

Čítať ďalej

Klubová opekačka 19.9.2015

Klubová opekačka 19.9.2015

Ahojte, bliži sa jeseň a tak padol návrh spraviť spoločnú klubovú grilovačku (klobáskovačku) 19.9.2015 (sobota). Išlo by o popoludňajšie stretnutie členov klubu a ich rodinných príslušníkov na letisku s klobáskou na zakusnutie… Samozrejme stretnutie by sa uskutočnilo len ak nebude pršať. Môžme propritom aj lietať, ale nemusíte. Pripomienky, návrhy prosím sem do komentárov. predseda

Čítať ďalej

ZRUSENÁ Brigáda – kosenie 23.5.2015 o 10:00

ZRUSENÁ Brigáda – kosenie 23.5.2015 o 10:00

Ahojte, vzhľadom na počasie nam trávnik utešene rastie a treba ho pokosiť. V sobotu 23.5.2015 od 10:00 sa budú kosiť obe plochy. V prípade dažda sa brigáda prekladá. predseda

Čítať ďalej

Smutná správa

V klube zdieľame spolu nielen svoje radosti, ale aj smutné správy. Náš kolega Viktor Srdoš sa v piatok stal vdovcom. Za celý klub mu vyslovujem úprimnú sústrasť. predseda

Čítať ďalej
content top