Tu nájdete odkazy na iné stránky ktoré sa môžu hodiť.

.

Stránka Rada leteckých modelárov ZMoS.
DLE 30 rozmery vrtúľ s otáčkami.