Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej 13.5.2022 v Červeníku

V prílohe je anonymizovaná (GDPR) zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 13.5.2022 v Červeníku.
Zapisnica_vyrocna_clenska_schodza_2022_anonym
Zároveň žiadam členov ktorí nezaplatili členské na rok 2022, aby ho uhradili na klubový účet.
predseda

Comments are closed.