Poukázanie 2 percent z dane nášmu klubu

Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% dane nášmu klubu STIAHNETE TU: 2_pre_klub (.doc)
2_pre_klub (.pdf)
Návod ako poukázať klubu 2 percentá zo zaplatenej dane:

Som zamestnanec a zamestnávateľ mi robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň:
1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Pozri vzor (vydaný pre Ing. Jožka Mrkvičku).

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (klubu) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vzor vyplneného tlačiva je tu (vyplnil Jožko Mrkvička, vy napíšte svoje meno a údaje!!):

Tlačivo na vyplnenie si môže stiahnuť tu Vyhlasenie.pdf a tu Vyhlasenie.doc
5. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2011(to je rok za ktorý bola daň zaplatená.)
- Tlačivá boli pripravené podľa aktuálneho stavu k 30.01.2012.

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2012:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba okrem daňového priznania už nepodáva na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

predseda

Comments are closed.