Staronové letisko

Oznamujeme že začíname opäť lietať na starom letisku pri Malženickej ceste.
Tí čo lietali okolo roku 2000 vedia kde, pre ostatných ide o bývalú plochu používanú práškovacími čmeliakmi orientovanú kolmo na Malženickú cestu.
Vstup je popri plote heliportu. Pôvodné letisko pri kalvárii sa prestáva udržiavať.

predseda

Comments are closed.