Výročná schôdza sa prekladá do roku 2021

Ahojte modelári,
pre pandemické problémy sa tohtoročná výročná členská schôdza prekladá na budúci rok, keď snáď bude lepšia situácia.
Ešte zopár informácií:
1. Pretože obmedzenia pretrvávajú už od začiatku roku, tohto roku sa ani nekonala žiadna hromadná klubová akcia.
2. Výber členského sa tiež zatiaľ odkladá, budem vás včas informovat.
3. Členovia Lermasu – je predpoklad že termín na zaplatenie členského bude ako po minulé roky, t.j. do polovičky januára. Včas dám vedieť keď oznámia presný termín, aj termín dokedy treba poslať peniaze na klubový účet pre Lermas – POZOR uhradím len za tých, čo pošlú peniaze na klubový účet.
4. Čo sa týka počtu členov zostávame na pôvodných číslach.
5. Situácia z plochou terajšieho letiska – podľa posledných informácií nakoniec sa mesto dohodlo na úprave ceny, a zastupiteľstvo dalo súhlas na odkúpenie plochy “Kravský pasienok”, za účelom vybudovania oddychovej zóny s vodnou plochou. Kúpa by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku.
Náhradné riešenie – stará plocha?

Želám pevné zdravie a stretneme sa v roku 2021.

Daniel Petrík
predseda

Comments are closed.