Známky a preukazy ZMOS

Známky a preukazy ZMOS už dorazili.
Môžte si ich vyzdvihnúť u predsedu.

predseda

Comments are closed.