Zápisnica z výročnej členskej schôdze

Dňa 22.12.2012 o 15:00 sa v Pavliciach konala výročná členská schôdza členov klubu.
Stručná zápisnica zo schôdze:
Na úvod predseda klubu privítal prítomných, členov klubu ako aj nových záujemcov o členstvo v klube. Konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 19 členov.
Predseda oboznámil členov klubu s členským na rok 2013 ako aj so skutočnoťou, že sa vymieňajú preukazy ZMoSu, a že do ZMoSu treba nahlásiť aj rodné čísla a uhradiť členské do 15. januára 2013.
Predseda navrhol aby klubové členské pre žiakov (deti do 15 rokov) na rok 2013 bolo 1€. Návrh bol jednohlasne odsúhlasený.
V bode prijímanie nových členov, predniesol predseda dva návrhy na prijatie nových členov a to p. Teyerla st. a p. Jánošíka. Pôvodný návrh bol doplnený o návrh za prijatie p. Šáteka ako čestného člena. Noví členovia boli prijatí jednohlasne.
V ďaľšom bode, predseda oboznámil prítomných s platením členského za rok 2012. Informoval, že členské do termínu konania schôdze neuhradili členovia p. Herega, p.Kavický a p. Palšovič. Podpredseda klubu dostal za úlohu kontaktovať do konca januára p. Heregu a p. Palšoviča a upozorniť ich na ich podlžnosti, resp. možnosti riešenia ich členstva v klube. Po informáciách, že p. Kavický ani po upozorneniach nehodlá uhradiť členské za rok 2012, resp. inak riešiť vzniknutú situáciu, podľa stanov klubu, bolo navrhnuté na základe článku III. stanov ukončenie členstva v klube. Návrh bol po krátkej diskusii prijatý, a p. Kavickému bolo ukončené členstvo v klube.
V ďaľšom bode predseda oboznámil členov klubu s plánom klubových akcií poriadaných klubom v roku 2013.
V návrhu sú dve veľké akcie, a to MDD polietanie, predbežný termín začiatkom júna, bude sa koordinovať s termínom MDD v Tomášove, druhá veľká akcia bude Jarmočné polietanie s predbežným termínom druhý septembrový týždeň (v čase TT jarmoku). Počas sezóny sa podľa “chute” budú organizovať klubové grilovačky.
Tretia akcia – výjazdová akcia prezentačného rázu sa pravdepodobne bude konať okolo termínu MDD v Tomášove.
V ďaľšom bode pokladník klubu oboznámil členov klubu s aktuálnou finančnou situáciou klubu, ktorá je veľmi dobrá aj vďaka nášmu sponzorovi – firme Elt servis.
Ďaľší bod – brigády – otvoril člen rady klubu p. Valášek. Otvoril diskusiu k účasti členov klubu na údržbe plochy a príprave akcií. Po dlhšej diskusii členovia klubu (17 hlasov) odhlasovali pokutu 10€ za každú neúčasť na brigáde. Za brigádu sa bude považovať aj príprava akcie a organizátorská práca počas a po akcii.
Na rok 2013 boli navrhnuté 3 povinné brigády pre každého člena. Výnimku majú len ZŤP a dlhodobo chorí. Cieľom daného opatrenia je zabezpečiť “rotáciu” brigádnikov.
V bode rôzne boli vznesené tieto námety:
1. Zakúpenie bezpečnostnej siete na akcie, išlo by o dve siete dlhé cca 20m a šíroké 1,5m z 4mm PP bielej farby, s okami 10x10cm, po obvode opletené. Predpokladaná cena je cca 2,6€ za m2. Návrh na zakúpenie siete bol jednohlasne prijatý.
2. Premiestnenie veterného rukávu do blízkosti latríny. Z bezpečnostných dôvodov (úder blesku), bolo navrhnuté premiestniť stožiar veterného rukávu k latríne. Návrh bol odsúhlasený. V rámci tohto návrhu p. Hornáček preverí možnosť získania nového rukávu ako reklamného predmetu, pretože pôvodný rukáv sa už rozpadá.
3. Návrh na poďakovanie p. Lukáčovi za nezištnú pomoc, ktorú poskytol klubu pri jarnej úprave plochy (valec). Návrh bol jednohlasne odsúhlasený.
4. Návrh na doplnenie klubových stránok o menný zoznam členov s fotkami. Návrh bol prijatý, zatiaľ bude zoznam obsahovať iba fotky a mená, ostatné údaje (napr. kontaktné) sa doplnia ak sa dorieši ochrana týchto údajov, resp. zobrazenie len pre autorizované osoby (členov klubu).
5. Členovia, čo ešte nemajú klubové tričká a majú záujem, treba na klubovú adresu nahlásiť veľkosť a meno ktoré bude na tričku. Cena je 5€ (5€ dopláca klub). Vzor trička (je to bavlnená polokošeľa) je tu.

Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu a zaželal štastné a pokojné sviatky, a veľa zdravia do nového roku.

Zapísal Daniel Petrík, predseda klubu.

8 Responses to “Zápisnica z výročnej členskej schôdze”

 1. Lukáč reaguje:

  Ďakujeme za verejné poďakovanie , samozrejme ak budete potrebovať od nás pomoc pri úpravách Vášho letiska vždy Vám pomôžeme. Do nového roku 2013 Vám prajeme veľa krásnych leteckých zážitkov prajú Lukáčoví.

 2. Lukáč reaguje:

  Ďakujeme za verejné poďakovanie , samozrejme ak budete potrebovať od nás pomoc pri úpravách Vášho letiska vždy Vám pomôžeme. Do nového roku 2013 Vám prajeme veľa krásnych leteckých zážitkov. Prajú Lukáčoví.

 3. Vlado Šilhánek reaguje:

  Jožko ,ďakujeme za ochotu a pomoc aj za prianie a želáme takťiež všetko najlepšie v novom roku a těšíme sa na spoločné lietanie.Vlado

 4. tony262 reaguje:

  Všetko najlepšie v novom roku 2013 vela porozumemia v klube pohody a hlavne všetkým členom klubu a jejich rodinám veľa zdravia praje RC-klub Častá.

  • Vlado Šilhánek reaguje:

   Tono ďakujeme a prajeme takťiež všetko najepšie Tebe,aj všetkým členom klubu.Vlado

 5. rado černý reaguje:

  Ja sa pripájam a želám všetkým skorú jar.

  Rado.

 6. Lukas Obert reaguje:

  Zalozil som na FB stranku klubu:

  RC Model Klub Trnava.

 7. Lukas Obert reaguje:

  Respektive skupinu, ale vidim ze stranku uz ma… Nieco na ten styl sa hovorilo na schôdzi, ale tak asi to nebude mat ucel…