content top

Výročná schôdza v Červeníku 15.12.2018 o 15:30

Výročná schôdza v Červeníku 15.12.2018 o 15:30

Nazdar modelári, ako každý rok na konci roka nás čaká Výročná členská schôdza, ktorá bude v sobotu 15.12.2018 v Červeníku na obvyklom mieste (reštaurácia pri zvonici). Začíname o 15:30. Prosim nahlásiť účasť aby sme vedeli objednat počet porcií. V rámci programu budú voľby vedenia a rady klubu (4 roky uz opäť uplynuly). Návrh rady klubu na nové zloženie je nasledovný: Štefan Rychnák – predseda,...

Čítať ďalej

Výročná členská schôdza 16.12.2017 v Červeníku

Výročná členská schôdza 16.12.2017 v Červeníku

Ahojte ako každý rok aj tento sa 16.12.2017 (sobota) o 14:00 uskutoční Výročná členská schôdza v Červeníku v pohostinstve pri zvonici (tam kde bola aj minulý rok). Ak máte návrh na body do programu tak mi dajte prosím vedieť. Predbežný program: 1. Správa o činnosti, predloženie prehľadu financovania klubu 2. Informácie o ploche, údržba, budúcnosť. 3. Zostavenie plánu činnosti na rok 2018 4. Prechod klubu pod...

Čítať ďalej

Zápisnica z výročnej členskej schôdze

Zápisnica z výročnej členskej schôdze

Dňa 22.12.2012 o 15:00 sa v Pavliciach konala výročná členská schôdza členov klubu. Stručná zápisnica zo schôdze: Na úvod predseda klubu privítal prítomných, členov klubu ako aj nových záujemcov o členstvo v klube. Konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 19 členov. Predseda oboznámil členov klubu s členským na rok 2013 ako aj so skutočnoťou, že sa vymieňajú preukazy...

Čítať ďalej

Schôdza členov klubu 30.12.2011 o 16:00

Schôdza členov klubu 30.12.2011 o 16:00

Blíži sa koniec roka a s ním aj stretnutie členov klubu ktoré sa bude konať 30.12.2011(piatok) o 16:00 v reštaurácii Emír (u Pištu) v Trnave. V prípade, že máte návrh na doplnenie programu, nechajte mi tu odkaz. Navrhované body programu: 1. Informácia o činnosti za rok 2011, finančná správa, info o registrovaní klubu za prijímateľa 2percent dane. 2. Informácia o stave členstva, prijímanie “čakateľov”...

Čítať ďalej

Zápis z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30.7.2011

Zápis z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 30.7.2011

Dňa 30.7.2011 o 16:00 sa konala mimoriadna členská schôdza členov klubu s nasledovným programom: Prijímanie nových členov Účasť na brigádach Prístupová cesta K bodu 1. sa prítomní členovia jednohlasne dohodli na nasledovných pravidlách: Zaviesť nový druh členstva vklube “člen čakateľ” (dalej len ČČ). ČČ bude mať právo využívať letiskovú plochu počas pracovných dní, cez weekendy len po...

Čítať ďalej

Noví členovia – ako ďalej?

Noví členovia – ako ďalej?

V posledných dňoch som obdržal ďaľšie dve žiadosti o členstvo v klube (p. Kalný, p. Richnák) a je na vás existujúci členovia ako sa dohodneme, či rozšíriť naše rady alebo nie. Podľa stanov klubu nových členov navrhuje rada klubu, ale schvaľuje ich Členská schôdza klubu. Podľa stanov máme ešte možnosť umožniť hosťovanie (kde je najdôležitejším bodom bod o prednosti členov pred hosťami). Ide o to, že...

Čítať ďalej
content top