Každý občan – daňovník Slovenskej Republiky má právo poukázať 2% z dane z príjmu ktorú zaplatil, organizácii ktorá je registrovaná ako príjemca 2% z dane.
Pri priemernej hrubej mzde 700€ mesačne je to za kalendárny rok približne 696€, z čoho 2% je 13,92€. Túto čiastku si buď ponechá štát, alebo ju daňovník môže nechať poslať ním vybranej registrovanej organizácii, napríklad aj nášmu klubu. Minimálna čiastka je 3,32€.
Treba osloviť priateľov, kolegov, rodinu nech radšej poukážu tieto 2% nášmu klubu ako ich má štát minúť.

Tu treba povedať, že daň z príjmu platí aj každý zamestnanec (strháva mu ju zamestnávateľ z každej výplaty ako preddavok dane z príjmu) a po skončení roka sa robí tzv. zúčťovanie. Toto je čas keď je možné aj určiť osud 2% zo zaplatenej dane.

Ako to urobiť
Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, poprípade priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2% na daný rok.
Vyhlásenie je štandartizovaný formulár, ktorý predvyplný nájdete na týchto stránkach (poukázaie v prospech nášho klubu).

Som zamestnanec a zamestnávateľ mi robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň:
1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (klubu) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% (náš klub!!!) na rok 2011.
5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2011(to je rok za ktorý bola daň zaplatená.)

Comments are closed.