P1010337

V zmysle stanov klubu zvolávam na 30.7.2011 o 16:00 mimoriadnu členskú schôdzu. ZMENA – schôdza sa bude konať v reštaurácii Emir v Tranave !!Schôdza sa bude konať na letisku v Trnave.

Program:

- prijímanie nových členov klubu
- nová prístupová cesta k letiskovej ploche

Musíme sa dohodnúť či budeme/nebudeme prijímať nových členov, prípadne nejaké ďaľšie možnosti členstva/hosťovania.

Kto sa nemôže zúčastniť a chce sa vyjadriť k prijímaniu nových členov, nech mi nechá odkaz na info@rcmktrnava.sk, alebo 0904 505 910 alebo pošle vyjadrenie po inom členovi klubu.

Dôvody viď. článok Noví členovia – ako ďalej?.

predseda

Comments are closed.