Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2015

Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 19.12.2015 v Červeníku
(anonymizovaná verzia)

Dňa 19.12.2015 o 14:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov RC Model klub Trnava.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 19 členov z 36, pričom prítomných členov z hlasovacím právom bolo 18 z celkového počtu 33 členov s hlasovacím právom (podľa stanov hlasovacie právo nemajú hosťujúci členovia).
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Správa o činnosti v roku 2015, predloženie prehľadu financovania klubu.
2. Ukončenie členstva na vlastnú žiadosť Luboš T.l, Luboš T. ml., Ľubomír H..
Pozastavenie členstva na vlastnú žiadosť Matej K., Martin O., Jiří V..
Reaktivácia pozastaveného členstva členov Dušan H., Ladislav Š., Štefan H..
3. Účasť na brigádach.
4. Prestávka na občerstvenie
5. Akcie v roku 2016
6. Doplnenie rady klubu, na uvoľnené miesto člena rady a kontrolóra.
7. Rôzne
8. Výber členského na rok 2016
Po schválení programu sme prešli k prvému bodu programu.
Bol predložený výpis o finančných pohyboch na účte klubu s konštatovaním že všetky príjmy aj výdaje prebiehajú cez klubový účet vo Fio Banke. Stav účtu k 18.12.2015 bol 5 030,40€, príjem z 2% dane bol 931,36€, príjem z členského vrátane pokút a darov bol 545,30€ výdaje boli 614,44€.
V druhom bode predseda objasnil dôvody pre ktoré sa Luboš T. a Luboš T. ml. rozhodli ukončiť členstvo v klube. Týmto zároveň želáme Lubošovi veľa úspechov v ďalšom štúdiu elektrotechniky. Potom Ľubomír H. predniesol svoje dôvody – založenie vlastného klubu. Všetky tri žiadosti boli jednohlasne s pochopením prijaté. V ďaľšej časti nás oboznámil Dušan H. s reaktivovaním svojho členstva v klube.
V ďaľšej časti bodu predseda tlmočil žiadosť členov Mateja K., Jiřího V. o pozastavenie členstva na rok 2016 s rodinných dôvodov, a Martina O. z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Pozastavenie členstva bolo zobrané na vedomie.
V rámci bodu účasť na brigádach bola členom k dispozícii tabuľka s evidenciou odpracovaných hodín, boli zopakované podmienky schválené minulý rok.
Potom nasledovalo občerstvenie.
V bode akcie v roku 2016, sme odsúhlasili jednu klubovú akciu na jar, pravdepodobne v máji, podľa počasia, a jednu jesennú klubovú akciu (mimo termín trnavského jarmoku). Okrem toho sa budú podľa záujmu členov konať malé klubové stretnutia.
V bode 6. Doplnenie rady klubu, o člena rady a kontrolóra, bol na uvoľnenú fukciu kontrolóra navrhnutý Dušan H.. Ten poverenie prijal a členská schôdza ho jednohlasne schválila. Potom bol oslovený Milan H. na pozíciu člena rady klubu. Ten ponuku prijal a členská schôdza ho jednohlasne schválila.
Aktuálne je teda klubová rada opäť kompletná v zložení Daniel Petrik, Vladimír Šilhánek, Rado Černý, Dušan Hesko a Milan Herka.
V rôznom sme sa opäť zaoberali zaobstaraním latríny, predpokladaná cena aj s dopravou do 150€. Odsúhlasili sme nákup veterného rukávu za cca 11€ (až po zime).
Zaoberali sme sa tiež úpravou letiskovej plochy, dohodli sme sa na tom, že Milan H. sa skúsi popýtať na možnosť odbornej obhliadky trávnika plochy, dalej že Tóno K. preverí možnosť dovozu zeminy na zrovnanie jám a samotné zrovnanie.
Ďalej sme sa dohodli že preveríme možnosť zakúpenia vertikulátora na vertikuláciu plochy (odhadovaná cena do 500€) vrátane možnosti získania náhradných nožov a porovnanie s požičovným.
Dušan H. sa podujal na výrobu klubových preukazov.
Výber členského prebehol bez komplikácií, vybralo sa 381€ na členskom do klubu, 30€ do ZMOSu a 60€ na pokutách za brigády. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke. Členské sa nezmenilo 25€ pracujúci, 10€ dôchodcovia, ZŤP a žiaci 1€. Pre ZMOS seniori 5€ do konca januára 2016.
Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu a zaželal štastné a pokojné sviatky, a veľa zdravia do nového roku.

zapísal Ing. Daniel Petrík, predseda klubu.

13 Responses to “Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2015”

 1. tony262 reaguje:

  Toto je treba upraviť Dano,v zápisnici!!!
  8. Výber členského na rok 2015

 2. rado c. reaguje:

  http://vertikutatory.heureka.sk/hecht-5675/

  Ahojte, pozeral som tie vertikulátory. Tento sa zdá výborný, má kovový skelet a kvalitný motor BaS.

 3. rado c. reaguje:

  Hoďte chlapi nejaké návrhy. Na jar pôjdu ceny asi hore…

 4. Vladimír Šilhánek reaguje:

  Ja som pozeral v CKD Market-Trnava,tam ponúkajú obdobný s rovnakým motorom za 499E.Záleží taktiež na dostupnosti ND a servisu.

 5. rado c. reaguje:

  http://vertikutatory.heureka.sk/wolf-garten-ambition-v-389-b/specifikace/#section

  To by bolo OK a je to v Trnave. Len veľký pozor na motor, aby to bola aspoň séria BaS 750. Ten má 163ccm. Niečo ako tento.

 6. tony262 reaguje:

  https://www.mall.sk/benzinove-vertikutatory/cubcadet-cc-v-40-b?v=696213
  Je to bomba super mašinka u nás ničím nahraditelná!!!! Doprava zdarma,na sklade posledný kus….

 7. rado c. reaguje:

  http://vertikutatory.heureka.sk/cub-cadet-cc-v-40-b/recenze/#section

  Motor je dosť ziedkavý a iba 123ccm.Inak sa zdá pevná.

 8. Info od Lukasa o obhliadke a poradenstve pri udrzbe travnika.
  áno robíme aj trávnikové poradenstvo pri zakladaní, údržbe, regeneráciách a rekonštrukciách trávnikov.
  Cena za konzultáciu je 25,-€ bez dph.
  V prípade potreby Vám vieme dodať potrebný materiál, prípadne prenajať techniku.

 9. rado c. reaguje:

  Ahojte. Podarilo sa nájsť nakoniec ten vertikulátor? Ideál v TT.

 10. Miloš Supek reaguje:

  Bol som v ckdmarket trnava a treba obiednať keď tovar nieje skladom, vraj budu aj nejaké jarne akcie. (Chceme – HECHT 5675 ????)

  http://www.ckdmarket.sk/c/zahradna-technika/vertikutatory-prevzdusnovace/benzinove-vertikutatory

 11. rado c. reaguje:

  Ten je výborný. Výkonný, ťažký s USA motorom. Zamňa určite ok.