Poukázanie 2 percent z dane nášmu klubu v roku 2015

Oproti minulému roku sa zmenilo tlačivo vyhlásenia, používa sa vyplňovací pdf-formulár, ktorý si môžte stiahnuť napríklad DÚ – finančná správa alebo tu rozhodni.sk.
Návod ako poukázať klubu 2 percentá zo zaplatenej dane:
Som zamestnanec a zamestnávateľ mi robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň:
1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Pozri vzor (vydaný pre Jožka Mrkvičku).

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (klubu) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,0 €.
4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vzor vyplneného tlačiva je tu (vyplnil Jožko Mrkvička, vy napíšte svoje meno a údaje!!):

Prijímateľ je náš klub, ktorému chcete poukázať 2 percentá z dane.

5. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Poznámky:
- Do kolónky ROK sa píše 2014 (to je rok za ktorý bola daň zaplatená.)
- Tlačivá boli pripravené podľa aktuálneho stavu k 28.3.2015.
predseda

Comments are closed.