Účasť na brigádach v roku 2015

Aktuálna účasť na brigádach v roku 2015 je tu (kliknite pre plnú veľkosť):

POZOR v tomto roku sa počítajú hodiny.
Na výročnej členskej schôdzi v minulom roku sme si schválili, že každý člen má povinnosť odpracovať na brigádach 3 hodiny ročne. Za chýbajúce hodiny sa platí pokuta 6,67€ za hodinu.
ZŤP a dlhodobo PN nemusia brigádovať, dôchodci nad 65 rokov majú limit 1,5 hodiny ročne pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí.

predseda

Comments are closed.